ONGD d'ajuda a la infància de l'Índia i Madagascar facebook twitter YouTube

Avís legal

El titular d'aquesta pàgina web és YAMUNA ONGD (Organització No Governamental per al Desenvolupament), amb domicili en C / París nº 97, local 2 08029 - Barcelona (Espanya), inscrita en el Registre d'Associacions de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques, inscripció num. 24.168, secció 1a. del Registre de Barcelona amb NIF: G-62352042 i en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya num. 2260 amb NIF: G6426120. El seu telèfon de contacte és (+34) 934.196.944 i el correu electrònic info@yamuna.org.

La utilització d'aquesta pàgina web atribueix la condició d'usuari a qui ho faci i implica l'acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal. Alguns aspectes d'aquesta pàgina web, per la seva especialitat, podrien estar subjectes a condicions o regles particulars que poden substituir, completar o modificar aquest Avís Legal, per la qual cosa també han de ser acceptades per l'usuari que els utilitzi o accedeixi.

Tots els continguts d'aquesta web (textos, fotografies, gràfics, imatges, tecnologia, programari, links, continguts audiovisuals, disseny gràfic, codi font, etc.), així com les marques i altres signes distintius són propietat de YAMUNA o de tercers, no adquirint l'usuari cap dret sobre ells pel simple ús d'aquesta web.

Queda prohibit qualsevol ús d'aquesta web que tingui com a finalitat o produeixi com a resultat la lesió de béns, drets o interessos de YAMUNA, o de tercers. Queda igualment prohibit realitzar qualsevol ús d'aquesta web que alteri, danyi o inutilitzi les xarxes, servidors, equips, productes i programes informàtics de YAMUNA o de tercers.

L'usuari, haurà d'abstenir de: a) reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de tercers, comunicar públicament, transformar o modificar els continguts d'aquesta web, llevat dels casos previstos en la llei o expressament autoritzats per YAMUNA o pel titular d'aquests drets; b) reproduir o copiar per a ús privat el programari o les bases de dades existents en aquesta web, així com comunicar-los públicament o posar-los a disposició de tercers quan això comporti la seva reproducció; c) extreure o reutilitzar la totalitat o una part substancial dels continguts integrants d'aquest web. En qualsevol cas, s'exceptua de l'anterior la utilització o reproducció de continguts o bases de dades que sigui expressament autoritzada per YAMUNA.

L'Usuari que vulgui introduir enllaços a aquest web ha de complir les condicions següents: a) no es poden establir frames o marcs de qualsevol tipus que envoltin la web o permetin visualitzar-la a través d'adreces d'Internet diferents o conjuntament amb continguts aliens a aquesta web, de manera que produeixi, o pugui produir, error o confusió en els usuaris sobre la procedència del servei o el seu contingut, impliqui un acte de comparació o imitació deslleial, serveixi per aprofitar la reputació, marca i prestigi de YAMUNA o es faci de qualsevol altra manera que estigui prohibit per la Llei; b) des de la pàgina que realitzi l'enllaç no podrà efectuar cap tipus de manifestació falsa o inexacta sobre YAMUNA, sobre la qualitat dels seus serveis o sobre els seus proveïdors o empleats; c) El remitent no podrà utilitzar la marca o qualsevol altre signe distintiu de YAMUNA dins de la seva pàgina web, llevat dels casos autoritzats per la llei o permesos expressament per YAMUNA; d) la pàgina que estableixi l'enllaç haurà d'observar la legalitat vigent i no podrà disposar d'o enllaçar amb continguts il·lícits, nocius, contraris a la moral i als bons costums, que produeixin o puguin produir la falsa idea que YAMUNA dóna suport o dóna suport a les idees, manifestacions o actuacions del remitent o que resultin inadequats en relació amb l'activitat desenvolupada per YAMUNA, tenint en compte els continguts i la temàtica general de la pàgina Web on s'estableixi l'enllaç.

Aquesta Web pot incloure dispositius tècnics d'enllaç que permeten a l'usuari accedir a altres pàgines d'Internet (enllaços). YAMUNA no coneix els continguts i serveis dels enllaços i per tant no es fa responsable pels danys derivats de la seva falta de qualitat, desactualització, indisponibilitat, error, inutilitat o il·legalitat i no respon de les manifestacions realitzades o dels continguts o serveis proporcionats a través d'ells. Si qualsevol usuari tingués coneixement que els enllaços remeten a pàgines els continguts o serveis siguin il·lícits, nocius, denigrants, violents o immorals, podrà posar-se en contacte amb YAMUNA indicant-ho.

El present Avís Legal es regeix íntegrament per la legislació espanyola. L'usuari es compromet a fer un ús correcte d'aquesta web d'acord amb la Llei, amb el present Avís Legal, així com amb les altres condicions, reglaments i instruccions que, si escau, poguessin ser d'aplicació".Protecció de dades

A l'efecte de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, consenteixes expressament que les dades recollides a través dels formularis de www.yamuna.org siguin incloses en els fitxers de dades de caràcter personal titularitat de YAMUNA, la finalitat és la de gestionar els apadrinaments de nens, les col·laboracions dels socis, les participacions en els projectes i altres col·laboracions socials en finançaments de projectes, així com comunicacions sobre actes, projectes socials i qualsevol altra comunicació de caràcter comercial.

Llevat que no ens autoritzis, podran realitzar-se amb les teves dades accions informatives d'actes i projectes socials de la Fundació i de productes i serveis d'entitats col·laboradores, com a entitats editorials i financeres, que destinen un percentatge dels seus ingressos a la nostra fundació.

YAMUNA, amb domicili a Barcelona, C/ París nº 97, local 2 08029 - Barcelona (Espanya), garanteix l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades facilitades, per la qual cosa hauràs de realitzar la teva petició per escrit . Si en qualsevol moment desitges revocar el teu consentiment a qualsevol dels extrems anteriorment esmentats, també pots comunicar-nos-mitjançant correu electrònic a l'adreça info@yamuna.org o mitjançant el número de telèfon (+34) 934.196.944.