ONGD d'ajuda a la infància de l'Índia i Madagascar facebook twitter YouTube

El teu missatge s'ha enviat correctament!

Totes les dades s'incorporen a un fitxer automatitzat i confidencial de Yamuna i es mantenen en la més estricta privacitat d'acord amb la legislació vigent sobre la protecció de dades personals de llurs usuaris. Les manté en la més estricta confidencialitat d'acord amb el que disposa la Lley Orgànica 15/1999 de Regulació de Tractament de Dades de Caràcter Personal.


Yamuna

  • Carrer Paris 97, local 2 08029 - Barcelona
  • Tel.: 934 196 944 - Fax: 933 210 272
  • info@yamuna.org