ONGD d'ajuda a la infància de l'Índia i Madagascar facebook twitter YouTube

Inici Projecte: Novembre 2008

Beneficiaris: Es tracta fonamentalment de mares de família sense formació, en situació d’extrema pobresa i amb fills al seu càrrec. La possibilitat de comptar amb una estabilitat laboral mitjançant un lloc de treball digne, les ha de permetre assolir l’autonomia familiar.

Descripció: YAMUNA va impulsar la creació d’una cooperativa de dones VEHIVAVY MIHAVOTRA (dones que lluiten per un canvi). L’objectiu és ampliar les possibilitats productives de les dones, sobretot en els casos en que aquestes estan soles i tota la família depèn exclusivament dels seus ingressos. 

La Cooperativa va ser fundada l’any 2009, s’hi fomenten activitats generadores de recursos i de comerç just. YAMUNA posa a la seva disposició: tallers, maquinària i eines, parcel·les agrícoles i alguns habitatges socials per les dones. Han format part de la Cooperativa 25 dones, repartides en tres branques, costura, artesania i agricultura.