ONGD d'ajuda a la infància de l'Índia i Madagascar facebook twitter YouTube

NOUS ACOLLIMENTS

Una de les mesures que ha pres el Govern de la República de Madagascar per minimitzar l’impacte de la Covid19 es treure la gent del carrer.

Els han col·locat en centres i des d’aquí intenten donar-los solucions individualitzades. S’han posat en contacte amb totes les entitats que treballem amb persones en situació de marginalitat per demanar-nos que acollim aquells que encaixen en els nostres projectes. De moment hem rebut 3 menors de 10 anys que vivien sols al carrer i entraran a formar part de les nostres famílies d’acollida. Benvinguts Sítraka, Fenosoa i Lorica.