ONGD d'ajuda a la infància de l'Índia i Madagascar facebook twitter YouTube

Qui som?
L’Associació Yamuna d’ajut a la infància va ser fundada el juliol de l’any 2000. Els seu socis fundadors son pares adoptius que sempre hem tingut una actitud de comprimís vers l’adopció com a forma de paternitat/maternitat. Des de l’any 2002 som Entitat Col·laboradora d’Adopció Internacional (ECAI) per l’adopció de menors de l’Índia i Madagascar.

Què fem?
Des de Yamuna domen un servei d’acompanyament i ajuda als adoptants i adoptats, facilitant el procés administratiu i judicial dels expedients i vetllant per la integració dels nens i les nenes adoptats en les seves famílies, seguint en tot moment la legalitat vigent en els països implicats, defensant per sobre de tot, els drets dels infants.

Com ho fem?
Tota aquesta tasca la realitzem amb total transparència, rigor i responsabilitat, procurant evitant angoixes afegides a les famílies en un procés que ja de per sí, posa les emocions a flor de pell.