ONGD d'ajuda a la infància de l'Índia i Madagascar facebook twitter YouTube

A Madagascar, hi ha un elevat nombre de menors en risc d'exclusió social, abandonats o de famílies en situació d'extrema pobresa i també de dones soles amb fills i filles en situació de marginalitat, la majoria analfabetes, que viuen en espais molt precaris i no tenen feina ni mitjans de subsistència. 

L'any 2003 vam iniciar, al poble de Vontovorona (a 20 km d'Antananarivo, capital de Madagascar), un programa de protecció a les dones i el 2006 el programa de protecció integral a la infància i joves per lluitar contra la malnutrició, la falta d'atenció mèdica i psicosocial, els problemes d'escolarització i alfabetització, etc.

A l'Índia, la discriminació que pateixen les dones és tristament coneguda, l’any 2005 es va iniciar el programa d’escolarització de nenes en un barri marginal de Calcuta.