ONGD d'ajuda a la infància de l'Índia i Madagascar facebook twitter YouTube

Som una entitat laica fundada per un grup de persones que compartíem la inquietud d’un món més just. Així creem YAMUNA; amb el coneixement de ser formiguetes, però amb el convenciment que unint forces podíem fer moltes coses.

Comencem pensant que per poc que féssim valdria la pena. Ara ens trobem que cada vegada estem canviant la realitat de més persones i és de justícia que així sigui.

YAMUNA es va fundar l’any 2000. Som una organització no governamental per al desenvolupament (ONGD). Inscrita al Registre d’Associacions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques, inscripció num. 24168, secció 1a. del Registre de Barcelona amb NIF: G-62352042 i al Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya num. 2260 amb NIF:G64261209