ONGD d'ajuda a la infància de l'Índia i Madagascar facebook twitter YouTube

Per facilitar l’inici del vincle pares-fills i la residència dels tres mesos a Madagascar, comptem amb el recolzament de la nostra treballadora social en aquest país, que acompanya als pares i als fills en tot el procés.

Ella s’ocupa de:

*Tramitació administrativa i judicial de tot el procés d’adopció a Madagascar.

*Acompanyament de la família en la trobada amb el fill a l’arribada a Madagascar.

*Recolzament a l’orfenat en la preparació del nen/-a davant la imminent arribada dels seus pares.

*Recolzament als pares en la comunicació i procés d’adaptació amb els seu fill/-a.