ONGD d'ajuda a la infància de l'Índia i Madagascar facebook twitter YouTube

Durant el temps d’espera dels pares pendents d’assignació del menor, organitzem unes sessions de formació, on les famílies es coneixen i comparteixen aquesta, molt sovint, dura espera del procés

Es facilita un espai en el que les famílies puguin expressar -el més còmodament possible- les expectatives, els desitjos i els projectes referents al nen o la nena a adoptar, i ajustar-los a la realitat i característiques dels menors susceptibles de ser adoptats.

Les sessions estan conduïdes per professionals –responsable d’adopció de cada país, psicòlegs o treballadora social, segons el tema a tractar- que acullen les demandes, dubtes, interrogants, pors i expectatives de les famílies, iniciant un treball conjunt de reflexió i orientació.

Són cinc sessions que s’organitzen de la següent manera:

*Les arrels del nostre fill. (el respecte i l’amor pel país d’origen).

*La trobada amb el nostre fill. Experiència d’una família adoptiva que acaba d’arribar.

*L’estada al país per recollir la criatura i acabar la tramitació. (Informacions generals de l'Índia i de Madagascar i logística de l'estada).

*L’esquelet emocional del nostre fill/-a. Conseqüències del patiment en les primeres etapes de la vida, conseqüències de la institucionalització, el procés de vinculació, el maternatge, com explicar i compartir una història que no coneixem.

*Els primers dies/mesos amb el nostre fill/-a. El vincle en l’adopció.

*L’etapa post-adoptiva. Adaptació del nen o la nena a la família nuclear, la seva incorporació a l’entorn immediat: família extensa, amics, esbarjo, recolzament de professionals en situacions de dificultat.