ONGD d'ajuda a la infància de l'Índia i Madagascar facebook twitter YouTube

Madagascar exigeix dos seguiments el primer any i un fins la majoria d'edat de l'adoptat/a.

Índia exigeix quatre seguiments el primer any i dos seguiments el segon.

Les famílies que ho desitgin poden accedir a la nostra psicòloga o treballadora social per realitzar els informes de seguiment, poden triar també de fer-ho amb l'ICIF amb qui van tramitar l'informe psicosocial per a l'adopció. 

Val la pena no considerar aquestes sessions com un pur tràmit i treure'n el màxim profit, tractant els temes que preocupen als pares en el dia a dia de la criança dels seus fills i filles. Cal tenir present que és un compromís adquirit amb les autoritats del país d'orígen del nostre fill i que cal respectar.