ONGD d'ajuda a la infància de l'Índia i Madagascar facebook twitter YouTube

Ubicació: Vontovorona i diversos suburbis de la capital Antananarivo (MADAGASCAR)

Inici Projecte: Abril 2005

Beneficiaris: Menors i dones en situació d'extrema pobresa que viuen als barris marginals d’Antananarivo o als voltants de Vontovorona.

Descripció: A Madagascar en els medis marginals, les dones esdevenen el sosteniment de tota la família i n’asseguren la supervivència, però de forma general, el seu estatus, l’entorn socio-cultural i els mecanismes de desenvolupament existents, limiten les seves activitats, frenen el seu desenvolupament i també accelerenla seva marginalitat. Arrosseguen inevitablement els seus fills i filles. 

Gràcies al programa que YAMUNA ofereix, s'estudia cada cas i se li dona el suport específic que requereix. Quan es tracta de joves sols, que  no estan amb les seves famílies per motius diversos, disposen d'allotjaments que YAMUNA els ofereix de forma temporal, per ajudar-los a iniciar una vida autònoma. S'han atès 300 persones entre menors i dones en situació d'extrema pobresa.