ONGD d'ajuda a la infància de l'Índia i Madagascar facebook twitter YouTube

La recepció de viatgers responsables i solidaris,  té dos objectius clars, per una banda ha de donar un cop de mà en finançar la resta de projecte socials que duem a terme per compensar la gairebé inexistent ajuda oficial al desenvolupament actual i per altra, com a espai de sensibilització dels visitants que s’hi allotgen. Aquests, quan tornen a casa podran donar veu als problemes que persisteixen en els països empobrits per sensibilitzar el nostre entorn a través de l’experiència viscuda, des d’un punt de vista crític i constructiu.

Quan les dades passen de ser números i tants per cents a tenir noms i cognoms, no ens quedem indiferents i quants més siguem els que no ens quedem indiferents, més possibilitats tenim de donar un tomb a la situació actual d’injustícia social i econòmica que vivim.