ONGD d'ajuda a la infància de l'Índia i Madagascar facebook twitter YouTube

Us proposem l'ESCOLARITZACIÓ de nenes de Calcula (India) a l'escola KHANNA HIGH SCHOOL (for girls)

Només per 100 Euros l'any, garantiu l'ensenyament, el material escolar i l’uniforme.

Rebreu informació de l’evolució del curs escolar de la nena, així com de la resta de projectes de YAMUNA.

L’escolarització no implica cap dret legal vers la criatura, és a dir, no suposa ni una adopció ni una tutela, és una forma de participar en els projectes de protecció a la infància de YAMUNA.

Nenes escolaritzades (100€/any per cada nena)
Mitjà de donació

Domiciliació bancaria

Enviament de xec

Enviar el xec a: Carrer París 97, Local 2 - 08029 - Barcelona

Ingrés en compte

Triodos bank IBAN: ES28 1491 0001 2110 3473 3715
Fundació YAMUNA pel desenvolupament de poblacions marginals.

Dades personals

Gràcies!
La teva sol·licitud d'escolarització s'ha enviat correctament!!


En breu rebràs noticies nostres.

Totes les dades s'incorporen a un fitxer automatitzat i confidencial de Yamuna i es mantenen en la més estricta privacitat d'acord amb la legislació vigent sobre la protecció de dades personals de llurs usuaris. Les manté en la més estricta confidencialitat d'acord amb el que disposa la Lley Orgànica 15/1999 de Regulació de Tractament de Dades de Caràcter Personal.