ONGD d'ajuda a la infància de l'Índia i Madagascar facebook twitter YouTube

Té una població de 1.243 milions d'habitants i una esperança de vida de 65 anys. Segons dades de Nacions Unides i d'UNICEF és el país amb més tràfic sexual del món. 

Més de 7 milions de nenes índies no han anat mai a l'escola. El 80% dels matrimonis són concertats i a l'Índia rural el 56% són precoços. Cada any es practiquen 600.000 avortaments selectius. Hi ha gairebé un milió de dones infectades amb el VIH. 

El fet de que els pares sovint casin a les seves filles joves és una necessitat econòmica i un escut que pretén protegir-les de l’exclusió social. Hi ha zones en les que la família de la nena rep una dot per vendre o casar la seva filla, però habitualment a l’Índia és la família de la núvia qui dóna la dot a la família del marit, per afrontar la despesa que suposa que la filla entri a formar part de la nova família. En moltes zones de l’Índia es segueix practicant el matrimoni per castes.