ONGD d'ajuda a la infància de l'Índia i Madagascar facebook twitter YouTube

Ubicació: Vontovorona (MADAGASCAR)

Inici Projecte: gener 2014

Beneficiaris: Fins a 30 menors (dos grups de 10 nens i nenes d'entre 8 i 16 anys), viuen a les cases d'acollida de Yamuna. Hi ha 7 més que vénen cada tarda per berenar, estudiar i sopar. Dues educadores fan de mares d'acollida i es fan càrrec de tots ells.

Descripció: Les actuals Cases d'acollida de l'ONGD YAMUNA, tal com les coneixem, és el resultat d'una forta crisi econòmica soferta per l'entitat que va culminar, a finals del 2013, amb el tancament forçat i de mala gana del Centre d'Acollida Tsinjo, on vivien menors derivats del jutjat de la capital. Aquest fet va comportar l'externalització de 55 de les gairebé 70 nens i nenes. Es va buscar la millor solució per a cada cas, evitant separar grups de germans o amics íntims. Seguim apadrinant i fent-ne un seguiment regular per facilitar el seu dia a dia, tant si estan vivint amb la família extensa com si estan derivats a altres centres. Cada any, durant les vacances escolars, organitzem unes colònies on els tornem a reunir a tots durant 10 dies.