ONGD d'ajuda a la infància de l'Índia i Madagascar facebook twitter YouTube

Ubicació:Vontovorona (MADAGASCAR)

Inici Projecte: Curs 2014/2015

Beneficiaris: joves i dones, en situaciód’exclusió social

Descripció: Heminiciat també cursos de formacióprofessional de joves i adults que els hi donarà l’oportunitat de treballar en millors condicions,generar els recursos necessaris per la seva família i millorar les sevescondicions de vida. Les més interessades son les dones doncs la realitat en laque viuen les margina totalment i la falta d’estudis i formació les impedeixaconseguir una estabilitat laboral. La majoria d’elles son jornaleres ialimenten a les criatures si han tingut la sort de guanyar un jornal, rentantroba, carregant totxanes, etc.

Se’ls ofereix formació professional.S'han format 58 joves i dones en agricultura ecològica i costura. La demanda ésmolt elevat amb més recursos es podrien oferir més formacions per a adults.